Gynecology and Women health - גנקולוגיה ובריאות האישה

 איסוף ושימור של תאי גזע מדם חבל הטבור

מאמר
ספטמבר 2005

ד"ר אלחסיד רונית, פרופ. יעקב מ. רואו

ההכרה בפוטנציאל הטמון בתאי גזע מדם חבל הטבור הביאה להקמת בנקי דם טבור בעולם כולו. בנקי דם טבור הראשונים הוקמו בתחילת שנות התשעים בניו-יורק, מילנו ודיסלדורף. בהמשך נקבעו פרוטוקולים לאיסוף, עבוד והקפאה של הדם הטבורי. כיום מוקפאות כ- 150,000 יחידות דם טבור ב- 35 בנקי דם טבור ב- 21 מדינות.

מאמר זה כולל מידע הנוגע לתכונות תאי הגזע מהדם הטבורי, גיוסם,הסכמה מדעת לאיסופם ובדיקת האמהות התורמות, דרך איסוף הדם הטבורי, עיבודו, הקפאתו ובדיקתו, ולבסוף יתרונותיו וחסרונותיו כמקור לתאי אב בהשתלת מח

תכונות תאי אב מדם טבורי
עבודות רבות הדגימו המצאות מספר גבוה של תאים צעירים משורה לבנה בדם חבל הטבור. בנוסף נמצא שמתן תאים אלה בעכברים ובהמשך באנשים הביא להתאוששות מח עצם ולקליטת שתל.
נסיונות מוקדמים הראו שצמיחת תאי אב בתרביות מדם טבור גדולה פי כמה מאות מזו של תאי אב ממח עצם. יחסו תכונה זו בין השאר לאורך הטלומר* של תאי הדם הטבורי אשר נמצא ארוך יותר בהשוואה לטלומר בתאי אב ממח עצם של אדם בוגר.
בנוסף שמו לב לשיעור נמוך יותר של התפתחות אחד הסיבוכים הקשים ביותר המופיעים לאחר השתלת מח עצם- מחלת השתל כנגד המאחסן. המצאות תאי T שאינם בשלים מבחינה אמונולוגית בדם חבל הטבור מקטינה קרוב לוודאי שכיחות סיבוך זה. אחרים דיווחו על עליה בהפרשת ציטוקין נוגד דלקת בשם IL-10 המשפיע גם הוא על ירידה בארועי מחלת השתל כנגד המאחסן.

גיוס והחתמת התורמים
גיוס האמהות התורמות לפני לידה נעשה בדרך כלל דרך רופא הנשים, רופא המשפחה או צוות מיומן מבנקי הדם הטבורי. בשל המודעות ההולכת וגוברת בקהל הרחב, ישנן פניות פרטיות מרובות לאיסוף דם טבורי לאחר הלידה.
איסוף תאי הגזע מדם טבורי כרוך בהסכמה מדעת של האם לאיסוף, עיבוד והקפאת הדם, בדיקת מחלות זיהומיות אצל האם, שמירת דוגמאות דם טבור של האם והעובר לבדיקות עתידיות אפשריות גנטיות וזיהומיות.
איסוף תאי גזע מדם טבור יכול להיות כרוך בסוגיות אתיות שונות הן באיסוף לצרכים עצמיים הנעשה באופן פרטי, והן באיסוף למטרות ציבוריות, דהינו שימוש בעתיד בתאים אלה להשתלת מח עצם. בקבוצת עבודה שכללה מומחים בתחום, עורכי דין, עובדים סוציאלים ועוד, סוכם שיש מקום לבצוע איסוף דם טבורי, שיש צורך לפקח גם על הנעשה בשוק הפרטי, ושיש להתחיל את תהליך השגת הסכמה מדעת לאיסוף דם טבורי לפני מועד הלידה הצפויה. התוכנית של הצלב האדום האמריקאי לאיסוף דם טבור בדקה מדיניות הסכמה מדעת בעלת 3 שלבים:
1. מתן אינפורמציה לגבי שימור דם טבורי לנשים הרות.
2. הסכמה מדעת בתחילת הלידה לאיסוף הדם הטבורי והקפאתו הזמנית.
3. הסכמה מדעת לאחר האיסוף לאיחסון קבוע, תרימת דם זה בעת הצורך ובדיקת הדם הטבורי.
רק אימהות שמלאו אחר הקריטריונים הנוקשים הבאים : הרחבת צואר הרחם פחות מ-7 ס"מ, גיל מעל 18 שנה, הריון מעל 36 שבועות וחוסר שימוש בסמים נבחרו כקהל היעד להשגת הסכמה מדעת בזמן הלידה .

בד בבד עם העיסוק בבעיות האתיות השונות, אסור לשכוח שתאים אלה מושלכים בדרך כלל לאשפה, ותהליך איסופם אינו מלווה בסיכון לאם או לתינוק.
אחת המטרות של בנקי דם טבור בעולם וגם בישראל הינה להעלות את מספר המנות הנתרמות מקבוצות אתניות קטנות. קיים קושי במציאת תורם זר מתאים לחולים מקבוצות אלה, בגלל ייצוגם הנמוך באוכלוסיית התורמים הקיימת במאגר העולמי.


איסוף הדם הטבורי
ניתן לאסוף את דם הטבור ע"י דקירת הוריד הטבורי בתוך הרחם לפני יציאת השליה, או מחוץ לרחם לאחר יציאתה של השליה.
האיסוף מבוצע בד"כ על ידי צוות חדר הלידה ( רופא או אחות) לפני או אחרי יציאת השליה, ולעיתים ע"י צוות מיומן מבנק הדם הטבורי לאחר יציאת השליה בלבד.
עבודה אחת הראתה שאין הבדל במספר תאי האב ההמטופואטים הנאספים בכל אחת מהשיטות. כמו כן לא דווח על תופעות לוואי רציניות הן באיסוף בתוך הרחם והן באיסוף מחוצה לו.

עיבוד והקפאה של הדם הטבורי
בתחילת שנות התשעים הוקפא הדם הטבורי כדם מלא בחומר משמר DMSO 10% י(dimethylsulphoxide). בשל בעיות מקום אחסון, הוקטן נפח המנה ע"י הסרה של כדוריות דם אדומות ופלסמה.
ההקפאה נעשית בצורה מבוקרת בחנקן נוזלי ב- 180oC- מעלות צלסיוס לזמן ממושך.
התאוששות התאים המוקפאים נבדקה לאחר 10 שנות הקפאה ונמצאה טובה במעל 90% מהתאים . לפני הקפאת המנה, נלקחת תרבית ומבוצעת ספירה של תאים מגורענים ותאי אב המטופואטים (CD34+).
דם מהאם נבדק למחלות זיהומיות הכוללות סיפליס, HTLV-1 , HIV הפטיטיס B ו- C וכן נוגדנים ל-CMV.

החיפוש אחר תורם מתאים נעשה בדרך ממוחשבת ע"י פניה למספר מאגרי מידע של דם טבור. שחרור מנת דם הטבור למרכזי השתלות מבוצע לאחר מציאת המנה התואמת בסווג רקמות .

יתרונות דם חבל הטבור כמקור להשתלת תאי אב
1. זמינות. דם הטבור זמין מיידית כאשר נמצא מתאים. אין צורך בהתקשרות עם התורם על מנת לוודא זמינותו ומוכנותו לתרום תאי אב, ובהמשך אין צורך באיסוף תאי האב. באחת העבודות אשר בדקה את השפעת משך החיפוש של תורם זר על תוצאות הטיפול נמצא, ש- 50% מהילדים כלל אינם מגיעים לשלב ההשתלה עקב הישנות מחלתם תוך כדי זמן החיפוש.

2. מדובר בתאי אב אשר ללא איסופם היו נזרקים לאשפה. יותר מכך, איסוף תאי גזע מדם טבור אינו כרוך בסיכון לאם או לתינוק.

3. שיעור נמוך של זיהומים וירלים. בעיקר שעור נמוך של זיהום ב-CMV, אשר מהווה עדיין את אחד הגורמים לתחלואה ותמותה אחרי השתלת תאי אב .

4. יצוג קבוצות אתניות קטנות אשר אינן מיוצגות במאגרים של תורמים זרים.

5. שיעור נמוך יותר של מחלת השתל כנגד המאחסן.


חסרונותיו של הדם הטבורי
1. כמות תאי האב. נמצא שכמות תאי האב בדם הטבורי בהתיחסות למשקל החולה חשובה להצלחת קליטת השתל. בבדיקה של נפח המנה הנאסף נמצא שהנפח החציוני הינו 79 מ"ל (טווח: 40-240 מ"ל). מכיוון וכמות הדם הנאספת קטנה, כמות התאים שבה מספיקה בד"כ לחולים שמשקלם נמוך דהיינו- ילדים. כיום קיימות שיטות שונות להגברת מספר התאים, או למתן של 2 מנות דם טבורי על מנת לספק מספר תאים הולם לחולה המבוגר.

2. קליטת שתל מאוחרת. בעבודות רבות נצפתה עליה מאוחרת יותר במספר כדוריות לבנות כאשר מדובר בהשתלת דם טבור לעומת השתלת תאי אב מתורם. בהשוואה שנערכה בילדים בין השתלה מדם טבור לעומת השתלת מח עצם נמצא, שקליטת השתל בראשון היתה ביום 26 (ערך חציון) לאחר השתלה, בעוד שבאחרון קליטת השתל היתה ביום 18 (חציון) לאחר השתלה.

3. בעיות אתיות. כוללות מועד השגת הסכמה מדעת מאמהות- לפני? בעת הלידה? ובהמשך, האם יש צורך במעקב אחר התורם לגילוי מחלות גנטיות או זיהומיות היכולות להיות מועברות ע"י הדם הטבורי?

סיכום
מאז הדיווח הראשון המוצלח של השתלת תאי אב מדם טבור ב-1988 ,גבר העניין בשימוש בו כמקור אלטרנטיבי לתאי אב לטיפול במחלות סרטן ומחלות גנטיות.
עד כה בוצעו כ-4000 השתלות דם טבור בכל העולם הן בילדים והן במבוגרים בהתוויות שונות.
במקביל לפיתוח טכנולוגיות רפואיות חדשות יש לנסות למצות את הפוטנציאל הגלום במשאב טבע זמין להצלת חיים- תאי גזע מדם טבור.


*טלומר - קצוות הכרומוזומים מורכבים מרצפי דנ"א היוצרים אתרי קצה המגינים על הכרומוזום ומעניקים לו יציבות ושלמות. ככל שהטלומר ארוך יותר, תוחלת החיים ארוכה יותר. הטלומרים נוטים להתקצר במהלך הזדקנותו של התא.

נכתב על ידי:
ד"ר אלחסיד רונית - סגנית מנהלת המטו-אונקולוגיה ילדים מרכז רפואי רמב"ם
פרופ. יעקב מ. רואו - מנהל המכון להמטולוגיה והשתלות מח עצם מרכז רפואי רמב"ם
מגזין בריאות האשה במעגל החיים-אאורורה פרסומים רפואיים 2005
 
אפשרויות

 גירסה להדפסה גירסה להדפסה

 שלח עמוד זה לחבר שלח עמוד זה לחבר

 
 
תפריט
פורום גינקולוגיה ובריאות האשה

רופא נשים
בדיקה במחזור
פרימולט נור
פרימולט נור
גלולות יחד עם רוקסו 150 מג ופרוביוטיקה
האם אפשר לקבל מחזור כשאת בהריון
הריון
קצת לחוצה
דימום או מחזור
HERPES HSV 1+2 IgM
צפוויט או ציפרודקס בתחילת הריון
צפוויט או ציפרודקס בתחילת הריון
מחזור לא סדיר אחרי אורגזמה??
אקטרופין
איחור במחזור לאחר הוצאת מירנה
הרשמה לאתר
אפשרויות נוספות
פורומים
שאלות לרופאים באתר
גלריית תמונות
שאלות נפוצות
אתרים מומלצים
משוב
המלץ לחבר
סקר
האם חזרת למשקל גופך שלפני ההריון?

חזרתי למשקלי שלפני ההריון
משקלי גבוה ב- 2-5 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי גבוה ב- 6-10 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי גבוה מ-10 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי לאחר הלידה נמוך ממשקלי לפני ההריון
הצבעות 2295
מחשבון BMI

משקל (ק"ג)

גובה (ס"מ) 


BMI

מדד מסת הגוף
(Body Mass Index) מודד את היחס בין משקל הגוף לגובה.
קטגוריה שלך:

גלריית תמונות

גלריית תמונות
הוסף למועדפים
קבע את גינקולוגיה ובריאות האישה כדף הבית

הוסף את גינקולוגיה ובריאות האישה למועדפים


(Commercial License / Authorization)  כל הזכויות שמורות גינקולוגיה ובריאות האשה ©